Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Anasayfa
YEMEK ÜCRETLERİ


Yemek Ücretleri
04 Ocak 2023 Çarşamba

02.01.2023 İtibarıyla Personel ve Öğrenci Yemek Katkı Payları

 

Lisans ve Ön Lisans Öğrencisi 8,50 TL
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi 10,00 TL
Ek Göstergesiz Personel 29,00 TL
1100’ e Kadar (1100 dahil) Ek Göstergeli Personel 31,00 TL
2200’ e Kadar (2200 dahil) Ek Göstergeli Personel 33,00 TL
3600’ e Kadar (3600 dahil) Ek Göstergeli Personel 40,00 TL
4800’ e Kadar (4800 dahil) Ek Göstergeli Personel 45,00 TL
4800’ den Daha Yüksek Ek Göstergeli Personel 50,00 TL
Misafir ve Personel 57,00 TL

 

*Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği

Yemek Servisi Giderleri(1) Madde 4 – (Değişik: 8/8/2016-2016/9103 K.) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dahil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır.(2)