Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Anasayfa
STRATEJİK PLANIMIZDA BİRİMİMİZİN SORUMLULUĞU


Stratejik Planımızda Birimimizin Sorumluluğu
20 Aralık 2022 Salı

Amaçların Gerçekleştirilmesinden Sorumlu Birimler