Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


Misyon
19 Aralık 2022 Pazartesi

Öğrencilerimizin ve personelimizin toplumsal, kültürel ve sosyal gelişimlerine yardım etmek, beden ve ruh sağlıklarını koruyarak araştırıcı olmalarını sağlamak, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek amacıyla; çağdaş gelişmelerle yeterli ve kaliteli düzeyde beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmaktır.