Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Anasayfa
SIKÇA SORULAN SORULAR


Sıkça Sorulan Sorular
23 Aralık 2022 Cuma

TEKNİK/KÜLTÜREL GEZİ

Gezi için başvuru yapacak ilgili birimin kaç gün içerisinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir?

Geziler için ilgili birim tarafından, planlanan gezi tarihinden en az 10 gün önce  EBYS üzerinden  Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Gezi için başvuru yapacak ilgili birim akademik yıl içerisinde kaç tane gezi düzenleyebilir ?

Her eğitim-öğretim yılında; ilgili Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitüler ve Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıklarındaki bölüm veya programlar, en fazla 2 gezi düzenleyebilir.

Gezi Başvurusu için izlenilen yol nelerdir?

Gezi başvuruları; Üniversitenin akademik ve idari birimleri, Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve kulüp danışmanları tarafından Teknik ve Kültürel Gezi Yönergesinin 5. Maddesinde belirtilen usullere göre yapılır. 

Gezi için başvuruda bulunacak Akademik  Personelin  başvuru dilekçesinde  istenilen belgeler nelerdir ?

Geziye katılacak öğrencilerin imzalı listesi (formlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.)

Taşıt talep tahsis formu (formlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.)

Varsa geziye ait diğer evraklar (afiş, çağrı yazısı vb.)

Eğitim-Öğretim  sınav dönemlerinde gezi talebinde bulunabilir mi ?

Ders kapsamında gerçekleştirilmesi talep edilen geziler, sınav dönemlerinde yapılamaz. Yarıyıl içinde düzenlenecek gezilerin de öğrencilerin sınav dönemlerinde olmaması gerekir.

Eğitim Dönemi  içinde geziye katılan  öğrenciler görevli veya  izinli  sayılır mı ?

Ders amaçlı yapılan geziler haricinde gerçekleştirilecek diğer gezilere katılan öğrenciler, görevli veya izinli sayılmaz.

KONFERANS SALONLARI

Salon talebi etkinlik tarihinden kaç gün önce Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir?

Salonlar kaç kişilik olup, teknik ekipmanlarında neler mevcuttur?

Salon İsmi        Oturma Düzeni Salon Kapasitesi İklimlendirme Alt Yapı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu Eğitim 147 Merkezi Klima Projeksiyon Cihazı
İnternet
Ses Sistemi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi E Blok Konferans Salonu Eğitim 148 Merkezi Klima Projeksiyon Cihazı
İnternet
Ses Sistemi
Fen Fakültesi F Blok Konferans Salonu Eğitim 148 Merkezi Klima Projeksiyon Cihazı
İnternet
Ses Sistemi