Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Anasayfa
MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü
21 Aralık 2022 Çarşamba

Mali Hizmetler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 • Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın, Daire Başkanlığına ait Taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesini sağlamak.
 • Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak kayıtlarını tutmak.
 • Mal, Hizmet ve Kiralama İhaleleriyle ilgili her türlü iş ve işlemin yapılmasını sağlamak.
 • Satın Alma ve Muayene, Değer Tespit, Sayım Komisyonu gibi komisyonlar oluşturmak.
 • Daire Başkanlığının ve gerektiğinde diğer Üniversite birimlerinin ihtiyaçlarının tespit edilmesini, talep listelerinin değerlendirmeye alınmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
 • Kullanılan makine-teçhizatın ve ofis malzemelerinin tamir ve bakımının yapılmasını sağlamak.
 • Mali yılsonunda evrakların tasnif edilip dosyalanmasını ve birim arşivine kaldırılmasını sağlamak.
 • Üniversite yemek ihalelerine ilişkin çalışmaların yapılmasını sağlamak (Onay Belgesi, piyasa araştırması, tekliflerin toplanması vb.)
 • Yapılan Mal, Hizmet ve Yapım işlerine ait Ödeme Emri Belgelerinin düzenlenmesini sağlamak.
 • Hak ediş icmali, hak ediş raporlarının hazırlanmasını sağlamak.
 • Bağlı Birimlerin Elektrik, Su, Doğalgaz ödemelerini yapmak.
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci Giriş, Çıkış işlemleri ile maaşlarını yapmak.
 • Usta Öğretici Giriş, Çıkış işlemleri ile maaşlarını yapmak.
 • Öğrencilerin katıldığı Kongre, Seminer ve Toplantılara ilişkin yolluk ödemeleri yapmak.
 • Akademik birimlerde zorunlu stajlarını yapan öğrencilerin SGK primlerini ödemek.