Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Anasayfa
SIKÇA SORULAN SORULAR


Sıkça Sorulan Sorular
23 Aralık 2022 Cuma

Sıkça Sorulan Sorular

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Ne zaman öğrenci kulübü kuruluş başvurusu yapılabilir?

Üniversitemizde Ekim ve Şubat aylarında olmak üzere akademik yıl içerisinde iki kez öğrenci kulübü kuruluş başvurusu yapılabilir. Kuruluş evrakları ilk yarıyıl için Ekim ayı sonu, ikinci yarıyıl için Şubat ayı sonuna kadar kulüp danışmanı tarafından EBYS üzerinden Başkanlığımıza iletilir.

Öğrenci kulüplerinin işleyiş esasları nasıl belirleniyor?

Üniversitemizde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin kurulma, kapatma ve denetim işlemleri, yönerge doğrultusunda Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu (Ö.K.K.K.) tarafından yapılmaktadır.

Öğrenci kulüpleri; kuruluş, etkinlik ve diğer işleyiş süreçleri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi ile düzenlenmektedir.

Kulüpler en az kaç öğrencinin katılımıyla kurulur ?

Kulüpler en az on beş öğrencinin katılımıyla kurulur.

Öğrenci Kulüplerinin kuruluş evraklarında neler gereklidir?

Öğrenci Kulübü Kurma Başvuru Formu (Formlar sekmesinden ulaşabilirsiniz)

Kulüp Tüzüğü (Formlar sekmesinden ulaşabilirsiniz)

Kurucu üye öğrencilere ait öğrenci işlerinden alınmış olan güncel öğrenci belgeleri,

Kurucu öğrencilerin disiplin cezası almadıklarına dair belge.

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu Nedir?

Kısmi Zamanlı Çalışma, Üniversitemiz öğrencilerinin, 1 eğitim öğretim yılı boyunca, ders programlarının uygunluğu gözetilerek, haftada en çok 15 saat, Üniversitemiz birimlerinde belirli bir maaş karşılığı  çalıştırılmasına ilişkin bir burs olup, kontenjanlarla sınırlıdır.

Kimler Kısmi Zamanlı Çalışabilir?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilirler.

 1. Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Üniversitede aktif kayıtlı öğrenci olmak,
 2. Disiplin cezası almamış olmak,
 3. Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak, ç) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
 4. Kayıt donduran ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
 5. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışıp da aynı yarıyıl içerisinde öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığınca sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
 6. Normal eğitim öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Öğrenci Alımları Hangi Dönemlerde Yapılmaktadır?

Kısmi Zamanlı Öğrenci alımları, her eğitim-öğretim döneminin başında, önceden belirlenen başvuru takvimi dahilinde (Ekim ayı) yapılmaktadır. İhtiyaç olması durumunda yaz döneminde de yapılmaktadır. Bu dönemler haricinde öğrenci alımı yapılmamaktadır. Başvuru tarihleri, her eğitim öğretim yılı başında web sayfalarından duyurulmaktadır.

Nerelerde Çalışabilirim? 

Öğrencilerimiz, kontenjan ve ihtiyaç dahilinde Üniversitemiz Akademik (Fakülte, Enstitü, MYO vb.) veya İdari birimlerde (Daire Başkanlıkları, Rektörlük, Kütüphane, Yemekhane vb.) kısmi zamanlı olarak çalışabilmektedir.

Nasıl İş Başvurusu Yapabilirim?

Öğrencilerin hangi birimlerde çalışabileceği ve bu birimlerin kontenjanına ilişkin duyuru, eğitim öğretim yılı başında web sayfasında yayınlanır.  Öğrenciler, başvuru tarihlerinde, çalışmak istedikleri birimlere gerekli evraklarla beraber bizzat başvuru yapar.

İş Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 1. Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu Başvuru Formu,
 2. Öğrenciye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 3. Transkript (1. sınıf öğrencileri hariç),
 4.  Ailenin gelir durumunu gösterir belge,
 5. Disiplin cezası bulunmadığını gösteren belge,
 6. Yönerge’nin 7’nci maddenin ikinci fıkrasındaki özel durumları belirten belgeler.

İş Başvurusu Ne Zaman ve Nasıl Sonuçlanır?

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu başvuruları bitmesinin ardından, birimlerin burs Komisyonu toplanarak başvuru formu ve eklerinde yer alan evrakları değerlendirir ve hangi öğrencilerin  çalışacağına karar verir. Kararın ardından sonuçlar üniversitemiz web sayfasında duyurulur.

Öğrenciler Ne Tür İşlerde Çalıştırılır?

Öğrenciler iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla, o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanlarına katkıda bulunmakla yükümlüdürler. Genel olarak basit ofis işlerinde, uzmanlık gerektirmeyen işlerde, eğitim gördüğü konu ile ilgili işlerde çalışırlar. Öğrenciler büro ve evrak işlerinde de çalıştırılmaktadır.

Öğrenciler Ne Tür İşlerde Çalıştırılamazlar?

Öğrenciler, birimlerdeki temizlik, bulaşık, taşıma vb. gibi işlerde çalıştırılamazlar.

Aylık En Fazla Kaç Saat Çalışabilirim?

Çalışma süresi günlük en fazla 5 saat, haftada maksimum 15 saat ve bir ayda toplam 60 saati geçemez.

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu kazandığınız takdirde, Çalışılacak gün ve saatler, ders programınıza göre, çalışacağınız birim amiri ile birlikte kararlaştırılır.

Kısmi Zamanlı Çalışıyor Olmam Diğer Burslarımı Etkiler mi?

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştığınızda herhangi bir bursunuz kesilmez. (2547 sayılı kanunun 46. Maddesinin k bendi)

Kısmi Zamanlı Çalışıyor Olmam Ailemden Aldığım Hakları Ortadan Kaldırır mı?

Öğrencilerimiz elde etmiş oldukları bu gelir nedeni ile sahip oldukları aylık ya da aileleri tarafından sağlanan olanaklardan mahrum olmazlar.

Daha Önce Kısmi Zamanlı Çalışma Bursundan Faydalandım. Ne Yapmam Gerekiyor?

Üniversitemizde daha önce çalışmış olan öğrencilerimiz tekrar çalışmak için başvuru döneminde yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Dönem Uzattım. Kısmi Zamanlı Çalışma Bursuna Başvurmama Engel Mi?

Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi gereği, dönem uzatan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır.