Tıp Fakültesi


Etik Kurul
02 Eylül 2023 Cumartesi

Başkan

Prof. Dr. Mahmut BAYKAN

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Rıza DUNDAR

Raportör

Doç. Dr. Rıza DUNDAR

Üyeler

Prof.Dr. Bekir ÇOKSEVİM

Doç.Dr. Alı TAGHIZADEHGHALEHJOUGHI

Doç. Dr. Erhan ŞAHİN

Doç. Dr. Cüneyt ÇAĞLAYAN

Doç. Dr. Burcu Bayrak KAHRAMAN

Dr. Öğr. Üyesi İsa ARDAHANLI

Uz. Dr. Erhan ARIKAN

Sekreterya

Oğuz GÜRCAN (Tıp Fakültesi Sekreteri)

Başvuru Ücretleri

Üniversite Dışı Başvuru Ücreti :300 tl

Üniversite İçi Başvuru Ücretsizdir

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurum içi başvurusu olarak değerlendirilir

Başvuru İçin Ücretin Yatırılacağı IBAN: TR39 0001 0001 1848 3433 47 5001  Ziraat Bankası Bilecik Şubesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Başvuru Tarihleri

Her ayın 1 ile 20 arası evrak teslimi, 20 ile 30 arası etik kurul değerlendirmesi yapılacaktır.

Kurum içi başvurular EBYS’den Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu birimine yapılıp, Fiziki dosya elden sekreterya’ya teslim edilecektir. 

Kurum içi başvurularda EBYS'de izlenmesi gereken adımlar

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Personeli Dilekçe Örneği 

Kurum Dışı Başvuru Dilekçe Örneği

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ

BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE ÖZEL İZİN BELGESİ

TAAHHÜTNAME (GÖNÜLLÜ GİZLİLİĞİ)

GEREKEN BELGELER

KARAR YAZISI

DÜZELTME – DEĞİŞİKLİK FORMU

İSTENİLEN BELGELER KONTROL LİSTESİ

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU METNİNDE BULUNMASI GEREKENLER