Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Akademisyenlerimizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek
16 Ekim 2023 Pazartesi

Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sinem Öztürk Erdem'in yürütücü, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Ünal ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Araş. Gör. Merve Karakoyun’un araştırmacı olduğu TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek kapsamında "Ulva lactuca Ekstraktlarının Çilek Çeşitlerinde Sıcaklık Toleransı Üzerine Etkilerinin Fizyolojik ve Moleküler Yöntemler ile Belirlenmesi" konusundaki 75.000,00 TL bütçeli 123O902 no’lu projenin 12 ay süre ile TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görülmüştür.

Hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.