İşletmede Mesleki Eğitim

İşletmede Mesleki Eğitim
Anasayfa İME Hakkımızda
MİSYON VE VİZYON


Misyon ve Vizyon
05 Ocak 2023 Perşembe

MİSYONUMUZ
Kendi mesleği ile ilgili çağın gereklerine uygun teorik ve pratik bilgiye sahip, konusunda en iyi olmayı kendine amaç edinen, meslek ahlakı, aidiyet duygusu, grup içerisindeki ortak inanç ve değerler bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli elemanlar yetiştirebilmektir.

VİZYONUMUZ
Meslek bilgisine sahip, iyi yetişmiş ve meslek tecrübesi kazanmış ara eleman yetiştirme konusunda tercih edilmede üst sıralarda, rekabet gücü yüksek, marka bir eğitim kurumu olmak.