Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Anasayfa Hakkımızda
MİSYON VE VİZYON


Misyon ve Vizyon
15 Şubat 2022 Salı

Misyon

  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yazılı-görsel medyada yer almasını sağlamak.
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini sağlayıcı etkinliklerin yürütülmesini planlamak.
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, Fakülte, Enstitü ve diğer birimlerin iletişim temsilcileri aracılığıyla koordinasyon sağlamak, öğrenci ve akademisyenlerin kişisel başarılarını kurumsal düzeye taşımak, hedef kitleyle iletişimde ayna görevi üstlenmek.

 

Vizyon

  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin yerel, ulusal ve uluslararası alanda vizyonunu en iyi şekilde yansıtacak çalışmalarda bulunmak.
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin belirlediği amaçlara ulaşarak kurumsal kimliğini duyurmasını sağlayacak projeler geliştirmek.
  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel toplantı, sempozyum, seminer, konferans, açılış töreni, festival vb. etkinliklerin organizasyonlarında iletişim sağlayıcı görevini üstlenmek.