Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü


MİSYON
13 Ocak 2023 Cuma

Üniversitede kaliteli öğretim ve araştırma yapılabilmesi; evrensel bilime ve kültüre katkı sağlayacak bilgi, teknoloji ve değer üretilmesi; insanlığın temel değerlerine ve hukuka saygılı, alanında yetkin, sorumluluk sahibi, araştırıcı, sorgulayıcı, öz güveni yüksek bireyler yetiştirilmesi; ve fen, mühendislik ve sosyal bilimler alanında nitelikli bilimsel araştırmalar ve yayınlar yaparak bilime katkıda bulunulması için üniversite bünyesinde yapılan akademik çalışmaları izlemek ve değerlendirmek.