Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Anasayfa
İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ


İş Akış Süreçleri
17 Ocak 2023 Salı

Birimimiz Temmuz ve Ocak aylarında önceki altı aylık dönemlerin toplam çalışma sayıları ile ilgili sorumlu Rektör Yardımcısı veya Rektöre bilgi sunmakla yükümlüdür. Bu rapor gelecek dönem stratejileri için son derece önem arz etmektedir. Ayrıca birimimiz üçer aylık periyotlar ile stratejik plan için uluslararası yayın sayıları, araştırmacı başına düşen yayın sayıları ve alınan ödüller noktasında gerekli bilgileri derlemekle sorumludur. Bu süreçleri aktif olarak takip etmektedir.