Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Anasayfa
GÖREV DAĞILIMLARI


Görev Dağılımları
17 Ocak 2023 Salı

 

Adı Soyadı

İletişim

Kalite Temsilcisi

Doç. Dr. Adem KOÇYİĞİT

0228 214 1796

Kalite Raportörü

Bilg. işl. Nafiye KIZILTAN

0228 214 1008

Eğitim Öğretim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAPLAN

0228 214 1633

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu

Doç. Dr. Adem KOÇYİĞİT

0228 214 1796

Yönetim Sistemleri Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAPLAN

0228 214 1633

Stratejik Plan ve Performans Göstergeleri Sorumlusu

Doç. Dr. Adem KOÇYİĞİT

0228 214 1796

Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAPLAN

0228 214 1633

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu

Doç. Dr. Adem KOÇYİĞİT

0228 214 1796