Üniversitemiz, Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerimizin görev aldığı Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından başvurulan, T.C. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES)” kapsamında destek almaya hak kazandı. İlgili Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Güneş Enerji Santrali Fizibilite Raporu çalışmasına onay verildi. Bakanlık tarafından görevlendirilen uzmanın saha çalışmaları ise 4 Mart 2021 Perşembe günü önerilen proje sahasında yapıldı.

Üniversitemizin Enerji İhtiyacını Karşılayacak

Hazırlanacak olan fizibilite raporu ile kurulması planlanan güneş enerji santrali sayesinde Üniversitemizin enerji talebinin belirli bir kısmı temiz enerji kaynağı ile karşılanması öngörülüyor.  Proje ekibini çalışmalarından dolayı kutlayan Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yenilenebilir enerji verimliliği konusunda bölgemizde de farkındalık oluşmasının amaçlandığını belirtti.

YEVDES Projesi Nedir?

YEVDES ile AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.Bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılması, Türkiye'de daha az enerji-yoğun ve sürdürülebilir bir kamu sektörünün oluşturulması için önem taşıyor.