Öğretim Üyemizin Projesine TÜBİTAK 1505 Desteği
17 Nisan 2023 Pazartesi

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Duygu KURU’nun yürütücüsü ve üniversitemizin yürütücü kuruluş olduğu 5220152 nolu proje önerisi TÜBİTAK 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında 161.205,00 TL bütçe ile destek almaya hak kazandı. BORTEK® Bor Teknolojileri ve Mekatronik San. Tic. A.Ş. ile işbirliği içerisinde 18 ay sürmesi planlanan projede ölçeklenebilir ve düşük maliyetli olarak üretilecek olan bor nitrür sorbentlerinin atık su arıtımında etkin bir şekilde kullanımının sağlanması hedeflenmektedir. Yapılacak bu çalışma ile ülkemizde büyük bir rezerv bulunduran bor minerallerinin fonksiyonelleştirilmiş ürünlere dönüştürülerek atık yönetimine katkıda bulunması sağlanacaktır. Proje çıktılarının ayrıca, ülkemizin ve üniversitemizin bilimsel gelişimine katkı sağlaması ve uluslararası literatüre kazandırılması hedeflenmektedir. 
Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.