Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Sinop Üniversitesi Eğitim Fakülte Dergisi Makale Çağrısı
14 Mayıs 2024 Salı

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı sahipliğinde eğitimin çeşitli alanlarında yayın yapmak üzere uluslararası hakemli Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SUEFD) (Sinop Üniversity Journal of Faculy of Education) Haziran 2024 sayısı için Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel makaleleri kabul etmektedir. Detaylı bilgiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/suefd adresinden ulaşabilirsiniz.