Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı
24 Mayıs 2024 Cuma
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı

Sağlık Yönetimi, Hemşirelik, Sosyal Hizmet, Ebelik, Çocuk Gelişimi, Beslenme ve Diyetetik, Ergoterapi, Ortez, Protez, Dil, Konuşma Terapisi, Odyoloji, Fizyoterapi, Rehabilitasyon, başta olmak üzere birçok alanda özgün ve bilimsel makaleler yayımlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi dergimizin yeni sayısı çıktı. Alana katkı sağlayacak çalışmaları bünyesinde barındıran dergimizin 2. Cilt 2. Sayısında (2024) yer alan makaleler:

Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçiminin Profesyonel Davranışa Etkisi

Sevinç Meşe, Gönül Kara Söylemez

Dahili Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakım ve Bakım Kalitesi Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Hilal Yiğit, Nuray Enç, Sevda Türen

Uzaktan Eğitimle Yürütülen Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Öğrencilerinin Siber Aylaklık ve Dijital Bağımlılık Düzeylerinin Ders Başarısına Etkisi

Özlem Bilik, Fatma Vural, Nazife Gamze, Özer Özlü

Premenstrual Sendrom ile Algılanan Stres ve Gece Yeme Sendromu İlişkisi

Rabia Kahvacı, Keziban Amanak

Dezenformasyondan Etkilenen Beslenme Bilimine Olan Güvenin Güçlendirilmesi

Funda Işık

Yeni sayıya https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseusbfd adresi üzerinden erişebilirsiniz.

Galeri
...