Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Gazi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı "Gazi Üniversitesi Yayınları"
07 Mayıs 2024 Salı

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan "Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi-III" isimli eser, Merkez Yayın Komisyonu ve Kütüphanemiz web sayfası Açık Erişim alanında Gazi Üniversitesi Kitapları sekmesinde tam metin olarak erişime açılmıştır.

Link: https://merkezyayin.gazi.edu.tr/view/page/286491/kitaplarimiz