Akademisyenlerimizin Projesi TÜBİTAK ve TÜSEB Tarafından Desteklenecek
12 Nisan 2023 Çarşamba

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Samet ŞAHİN’in yürütücü olduğu ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lokman UZUN’un danışmanı olduğu “Glikoz Seviyesi Kontrolü İçin Kendi Enerjisini Üreten Akıllı İlaç Salım Sistemi Geliştirilmesi“ konusundaki 123Z024 no’lu projesi TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında 691.000,00.-TL olarak 30 ay süre ile TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görülmüştür.
Ayrıca, Doç. Dr. Samet ŞAHİN’in yürütücü olduğu ve Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Oğuzhan ÇAĞLAYAN ve Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cihan DARCAN’ın araştırmacı olduğu “Spinal müsküler atrofi hastalığı için farmakodinamik sensör geliştirilmesi“ konusundaki 22545 no’lu projesi TÜSEB 2022-B-02 / B Grubu Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında 799.400,00.-TL olarak 24 ay süre ile TÜSEB tarafından desteklenmesi uygun görülmüştür. Doç. Dr. Samet ŞAHİN’in yürütücüsü olduğu “Kortizol tayini için sensor geliştirilmesi“ konusundaki 13308 no’lu , TÜSEB 2022-ACİL-01 / A Grubu Acil Ar-Ge Projeleri Destek Programı kapsamında 99.980,00.-TL olarak 12 ay süreli TÜSEB tarafından desteklenen projesi de devam etmektedir.
Hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.