Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Akademisyenlerimizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek
23 Ekim 2023 Pazartesi

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Aylin Özodabaş’ın yürütücü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Betül Yıldız’ın araştırmacı olduğu TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında “Kuvars Tane Boyut ve Farklı Atıkların Kuvars Mutfak Tezgâhları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması; Çift Tabakalı Kompozit Tezgâhların Geliştirilmesi” başlıklı 60.000,00 TL bütçeli 123M722 no’lu projenin 12 ay süre ile TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görülmüştür.

Hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.