Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Akademisyenlerimizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek
28 Mart 2024 Perşembe

Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in doktora tez danışmanlığını yaptığı Üniversitemiz Biyoteknoloji ABD doktora öğrencisi Muhammet Fırat'ın yürütücü, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Alev Akpinar Borazan ile Doç. Dr. Mesut Işık'ın araştırmacı ve Atatürk Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer İrfan Küfrevioğlu'nun danışman olduğu TÜBİTAK "1002-A Hızlı Destek Modülü" kapsamında sunulan 124Z108 numaralı ve "Demir Oksit Manyetik Nanopartikülleri Üzerine Sığır Karbonik Anhidraz Enziminin İmmobilizasyonu Ve Karakterizasyonu: CO2 Gideriminde Potansiyel Uygulanabilirliğinin Araştırılması" başlıklı proje önerisi 75.000,00 TL bütçe ve 12 ay süre ile TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun görülmüştür.

Hocalarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.