Akademisyenlerimizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek
13 Eylül 2022 Salı

Yürütücülüğünü Atatürk üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yılmaz'ın yaptığı, üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Adem Koçyiğit ve Dr. Öğr. Üyesi Erman Erdoğan'ın araştırmacı olarak yer aldığı Sıcaklık ve Manyetik Alan ile Mikrodalga Kayıpları Kontrol Edilebilen Seramiklerin Tasarımı başlıklı 1001 projesi ile Foto-Kataliz İçin Verimli Duyarlılaştırma Mekanizmasına Sahip Ag@HfO2 Çekirdek-Kabuk Nanoyapıların Tasarımı başlıklı 1002 projesinin desteklenmesi Tübitak tarafından uygun görülmüştür. 1001 projesinde yüksek kalite faktörüne sahip seramik malzemelerin üretilmesi sayesinde mikrodalga dielektrik kayıplar azaltılarak sıcaklık ve manyetik alan etkisi ile mikrodalga dielektrik kayıpların kontrol altına alınması hedeflenmekte iken 1002 projesinde ise yeni bir katalizör olarak sunulan Ag@HfO2 çekirdek-kabuk nanoyapıları ile yaygın endüstriyel sentetik kirleticiler arasında yer alan katyonik boyalardan rodamin B, metilen mavisi ve direkt kırmızı-23 kirleticilerinin sulardan uzaklaştırılması hedeflenmektedir.