Akademisyenlerimizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek
20 Eylül 2022 Salı

Üniversitemiz Ziraat ve Doğa bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Karaer’in yürütücülüğünü üstlendiği, Prof. Dr. Hanife Mut, Doç. Dr. Erdem Gülümser ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin T. Gültaş'ın araştırmacı olarak görev aldığı TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek kapsamında vermiş olduğu "Farklı Sulama Suyu Seviyeleri ve Gübre Dozunun SorgumXSudanotu Melez'inin Su Kullanım Etkinliği, Kaba Yem Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi" isimli 122O683 no’lu projesi 12 ay süreyle 57.500,00.-TL olarak desteklenmeye uygun görülmüştür. Hocalarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.