Akademisyenimizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek
02 Haziran 2023 Cuma

Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Arş. Gör. Dr. Filiz Randa Zelyüt’ün yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 1002 A Hızlı Destek Modülü kapsamında “Ülkemiz Rose Spring Dwarf-Associated Virus (RSDaV) ve Rose Cryptic Virus-1 (RSCV1) İzolatlarının Populasyon Dinamiklerinin Belirlenmesi” başlıklı 123O326 no’lu projesi 12 ay süre ile desteklenmek üzere TÜBİTAK tarafından kabul edilmiştir.

Ayrıca araştırmacı/uzman olarak yer aldığı TÜBİTAK 1002 B Hızlı Destek Modülü kapsamında “Ülkemiz İçin Enfeksiyonu Yeni Tespit Edilen Bazı Zambak Virüslerinin Yaygınlığının ve Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi” başlıklı 123O120 no’lu projesi ve “Tütün Üretim Alanlarından Elde Edilen Tobacco Mosaic Virus (TMV) İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu” başlıklı ID:4437 no’lu projesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından kabul edilmiştir.

Hocamızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.