Akademisyenimizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek
22 Eylül 2022 Perşembe
Akademisyenimizin Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül’ün danışman olarak görev aldığı, üniversitemiz doktora öğrencisi Gizem Bayazıt’ın yürütücülüğünü üstlendiği ‘Deniz (Tuzlu) ve Dere (Tatlı) Suyundan İzole Edilen Mikroalglerin Antimikrobiyal Aktivitelerinin ve Yağ Asidi Metil Esterlerinin (Fame) Belirlenmesi’ isimli 122Z817 no’lu 1002 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür. Desteklenecek proje kapsamında yapılması planlanan çalışmalar proje yürütücüsü Gizem Bayazıt’ın doktora tezi kapsamında yer almaktadır.

Galeri
...