Akademik Veri Yönetim Sistemi AVESİS Kullanıma Açıldı
31 Temmuz 2023 Pazartesi

Değerli Bilim İnsanı,

Bilindiği gibi, ülkemizde yükseköğretimin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun kurularak üniversitelerin dış denetime açılması ve yükseköğretimde ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında araştırma üniversiteleri belirlenmesi gibi uygulamalar hayata geçirilmekte ve önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumları arasında bulunan Üniversitemizin de bulunduğu seviyenin üzerine çıkabilmesi ve gelişerek en iyi üniversiteler arasında hak ettiği yeri alabilmesi için stratejik yönetim anlayışı içerisinde kaynaklarımızın verimli ve etkin bir şekilde harekete geçirilebilmesi ve tüm süreçlerimizde belirli bir kalite düzeyinin sağlanabilmesi son derece önemlidir.

 

Üniversitemizde yürütülen stratejik yönetim, akademik performans değerlendirme ve BAP Koordinasyon Biriminin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında akademik etkinliklerin kişi, bölüm, birim ve kurum düzeyinde envanterinin oluşturulması ve sürdürülebilir bir kalite güvence sisteminin oluşturulması çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS) kullanımına açılmıştır (https://avesis.bilecik.edu.tr/).

Dünyanın önde gelen üniversitelerinin kullandığı Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Performans Yönetim Modelini temel alan ve uluslararası uygulamalar da dikkate alınarak geliştirilen AVESİS yazılım sistemi yukarıda bahsedilen hususlara ilave olarak araştırmacılar ve yöneticiler için de muhtelif faydalı araçlar içermektedir. Bu kapsamda, araştırmacılar için kişisel web sayfaları sağlanması, BAP Projeleri kapsamında araştırmacıların özgeçmiş bilgilerinin sağlanması, proje yükümlülükleri ve çıktılarının takip edilmesi, bilimsel başarı ödülü değerlendirmeleri, akademik teşvik ödeneği süreçleri, kurumsal değerlendirme raporları üretilmesi, akademik atama ve yükseltme ölçütlerinin belirlenmesi, üniversite sıralama sistemleri ile girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi gibi uygulamalar için veri sağlanması gibi birçok kurumsal çalışmalar da AVESİS sisteminde kayıtlı verilerden faydalanılacaktır. Ayrıca, araştırmacılarımızın önümüzdeki bir yıl içerisinde ülke genelinde farklı sektörlerdeki araştırmacılar için bilgi paylaşımı ve iletişim kanalları sunacak olan araştırma ağına kurumsal entegrasyonumuz da bu sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kurumsal süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve farklı kurumların üniversitemizden talep ettikleri bilgilerin yeterli düzeyde sağlanabilmesi amacıyla AVESİS’te bulunan veri alanları ve detayları oldukça kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır. Araştırmacılarımızın farklı sistemlere mükerrer bilgi girmelerinin asgari düzeye indirilebilmesi amacıyla, araştırmacılarımızın YÖKSİS sistemine girdikleri bilgilerden uyumlu olanlar ile Web of Science (WoS), Scopus ve TRDizin veritabanlarında taranan yayınları üzerinde kapsamlı çalışmalar yürütülmüş ve ilgili kayıtlar büyük oranda AVESİS’e aktarılmıştır.

Ancak, bazı bilgilerin YÖKSİS sisteminde bulunmaması veya bazı veri alanlarının farklılık göstermesi nedeniyle araştırmacılarımızın AVESİS bilgilerini kontrol etmelerine ve varsa eksik bilgilerinin tamamlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bahsi geçen veri tabanlarındaki kayıtlar üzerinde eşleştirmeler yapılması süreçleri her gün düzenli olarak devam etmekte olup, çalışmaların birkaç hafta içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

 

Üniversitemiz ve araştırmacılarımız için önemli kolaylıklar ve katkılar sağlayacak olan bu dönüşüm sürecinde, araştırmacılarımızın AVESİS sistemine aktarılan bilgilerini kontrol etmeleri, varsa eksik bilgilerini ivedilikle tamamlamaları ve bundan sonraki süreçlerde sistemdeki kişisel bilgilerini güncel tutmaları önem arz etmektedir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü

 

Görüş, öneri ve eleştirilerinizi için e-posta gönderebilirsiniz. avesis@bilecik.edu.tr

AVESİS erişim adresi: https://avesis.bilecik.edu.tr/