Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Akademik Teşvik Ödeneği Değerlendirme Sonuçları ve İtiraz Süreci
31 Ocak 2024 Çarşamba

Akademik Teşvik Ödeneği başvurularına yönelik değerlendirme süreçleri tamamlanmış olup, sonuçlar Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS) (https://atosis.bilecik.edu.tr/)  üzerinden araştırmacıların kişisel alanlarına yansıtılmıştır.

İlgili Yönetmelik gereğince, başvurusu revize edilen araştırmacılar için itiraz süreçleri 31 Ocak 2024 tarihinde başlayacaktır. Araştırmacıların 07 Şubat 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar sonuçlara itiraz edebilmeleri mümkündür.

İtirazlar, ATÖSİS üzerinden gerçekleştirilecek olup, araştırmacıların sistem tarafından üretilen itiraz dilekçesini ıslak imzalı olarak Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına elden ulaştırmaları gerekmektedir.