İş Talep - Kaynak Modeli Ölçeği Uyarlama Çalışması
25 Ağustos 2022 Perşembe

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünün "İş Talep - Kaynak Modeli Ölçeği Uyarlama Çalışması" konulu yazısı ektedir.