Üniversitemize Ek Kontenjanla Yerleşip Kayıt Yaptıracak Öğrencilerimizin Dikkatine!
20 Eylül 2022 Salı

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize ek kontenjanla yerleşenlerin e-devlet üzerinden kayıtları 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Öğrenciler e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir. Bu süre içerisinde e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar e-Devlet üzerinden kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alıp 07.10.2022 mesai bitimine kadar kayıtlı oldukları birimin öğrenci işlerine teslim edeceklerdir. E-Devlet üzerinden kayıt yaptıramayan adaylar Üniversitemize şahsen gelerek ekli dosyada belirtilen şekilde kayıt yaptıracaklardır.

Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri Üniversitemiz programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin YKS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Üniversitemizin bir programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarında, ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde kayıt hakkı kazandıkları Üniversitemiz akademik birimlerine mezun olamama gerekçelerinin yer aldığı belgeyi şahsen teslim etmeleri halinde geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar Üniversitemiz akademik birimlerine ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

E-Devlet  üzerinden kayıt yapan öğrencilerin bilgileri 1 saat içerisinde öğrenci bilgi sistemine aktarılmaktadır.  Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerin ders seçme işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihler arasında akademik danışmanları tarafından yapılmaktadır. Bu öğrencilerin danışman onayı için danışmanlarının yanına gelmelerine gerek yoktur. Ancak katkı payı ücreti yatırması gereken normal öğretim öğrencileri ile ikinci öğretim öğrencilerinin akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenim ücretlerini tahsilat rehberinde belirtilen şekilde yatırmaları gerekmektedir.

Şehit eş ve çocukları ve Gazi ile eş ve çocuklarından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edecekleri hak sahiplik belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri halinde öğrenim süreleri boyunca katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacaktır.

Sağlık Kurulu Raporları hakkında yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair Sağlık Kurulu Raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarında program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engellilik oranı kadar indirim yapılır. Bu kapsamda birinci öğretim öğrencilerinden de program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın katkı payı ücreti alınmaz.