EDICtive Design Call
04 Temmuz 2022 Pazartesi

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP A.Ş.) tarafından uygulanan teknik destek projesi kapsamında kurulan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM) sanayi tesislerinde, makinalarda ve konutlarda; ısıtma ve soğutma sistemlerindeki enerji tüketimini eklemeli imalat yöntemlerini de kullanarak en aza indirecek yaratıcı çözümler aramaktadır.

Yarışma kapsamında; makina-imalat, beyaz eşya, otomotiv, havacılık, raylı sistemler sektörleri ile uyumlu; ısıtma ve soğutma sistemlerinde tanımlayacağınız bir probleme bulacağınız çözüm önerisinin ETİM’in altyapısı ile prototip üretimi de yapılacaktır.

Yukarıda verilen konu kapsamında tespit edeceğiniz somut bir problem tanımlamanızı ve bu probleme yönelik özgün ve yaratıcı tasarım çözümlerinizi beklemekteyiz.

EDICtive Design Call, tüm katılımcılardan daha az enerji kullanımı ile çalışabilecek ısıtma ve soğutma sistem bileşenlerinin aşağıdaki verilen koşullar ışığında özgün ve yaratıcı bakış açısıyla yeniden tasarlanmasına yönelik sunacakları yenilikçi çözüm önerilerine açıktır.

  • Sunulan çözüm önerileri çıktılarının ETİM’in altyapısı ile prototiplenebilir olması,
  • Eklemeli İmalat tekniklerinin mutlaka kullanılması,
  • Sunulacak çözüm önerilerinin özgün ve yaratıcı olması,
  • Sunulan çözüm önerilerinin ETİM’in ana sektörleri (Makine-İmalat, Beyaz Eşya, Otomotiv, Havacılık, Raylı Sistemler) ile uyumlu olması

Detaylı bilgi için;

https://etim.org.tr/edictive-design-call/

İletişim Kişisi: Rana Karakoç

İletişim Numarası: 0222 236 84 09 / 10