Üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü (TTO), Girişimcilik Merkezi tanıtımı ve sınai mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Sanayici, akademisyen, girişimci ve öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte, patent, faydalı model ve marka oluşturma konularında bilgilendirme yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Üniversitemiz TTO Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan, Koordinatör Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Akpınar ve Öğr. Gör. Seher Sarı, akademisyenler, yüksek lisans öğrencileri ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Harun Mindivan, dış ülkelere bağımlı kalmamak için kendi bilgisini kendi üreten bir toplum olmamız gerektiğini, bu bilgiyi üretebilmek için de Ar-Ge faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Bu kapsamda üniversitelere ve araştırma merkezlerine büyük iş düştüğünü belirten Mindivan; “Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda üretilen yeni bilginin hukuki açıdan korunması ve katma değere dönüşmesi, başta ülkemiz, bölgemiz ve üniversitemiz adına önemli bir aşamadır. Teknoloji transfer ofisleri de üniversitelerde Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması, gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar sonunda elde edilen yeniliklerin ya da buluşların korunması ve ekonomik değere dönüşmesi faaliyetlerin yapıldığı yerlerdir. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve yeni bilginin ekonomik değere dönüşmesi için gerçekleştirilecek girişimcilik faaliyetleri, özellikle lisansüstü öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi yakından ilgilendirmektedir.” dedi.

 

Etkinlikte Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Girişimcilik Merkezi hakkında dinleyicileri bilgilendiren Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Akpınar, TTO’yu “üniversitede üretilen bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme süreciyle sanayiye aktarılmasını sağlayan bir arayüz” olarak tanımladı. Transfer Ofisi bünyesinde gerçekleşen temel bilimsel araştırma, uygulamalı Ar-Ge, prototip ve ticarileştirme gibi süreçlerden bahseden Akpınar, Transfer Ofisi bünyesinde devam eden projelerden örnekler verdi. Etkinliğin ikinci konuşmacısı Öğr. Gör. Seher Sarı ise, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tasarım, marka ve coğrafi işaretler konularında bilgiler verdi. Sarı, patentlenebilirlik için aranan şartlar, patent ön araştırması, patent tescili konularının yanı sıra dünya ve ülkemizden patent tescil istatistiklerine ilişkin detaylı bilgiler verdi. Etkinlik, Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Musa Özkan tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi verilmesinin ardından sona erdi.