Türk kadınının tarihimizde üstlendiği sosyal, kültürel ve siyasi roller, “Türk Tarihine Yön Veren Ulu Hatunlar” isimli panelde ele alındı. Üniversitemizin Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin ortaklaşa düzenlediği panele; Prof. Dr. Gülay Bezer, Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel, Doç. Dr. Vedat Turğut, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Önal, Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu, Arş. Gör. Dr. Fatma Aysel Dıngıl Ilgın konuşmacı olarak katıldı. 

 

Panelin açılış konuşmasını yapan Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yemişçi, sözlerine, “Dünya üzerindeki en nadide, en fedakâr kadınlar Türk kadınlarıdır.” diyerek başladı. Türk kadınının tarihin her döneminde çok önemli görevler üstlendiğini ve adını tarihe altın harflerle yazdırdığını ifade eden Yemişçi, bu vesileyle ‘Ulu Hatunların’ bir kez daha anılacak olmasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Panelde, alanında uzman hocaların söz alacağını belirten Yemişçi, konuşmacılara ve paneli dinlemeye gelenlere teşekkür etti. 

 

Panelde, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel, Türk devletlerinin yönetimlerinde yer almış ve tarihe yön vermiş ‘18 Hatun’ olarak bilinen 18 önemli Türk kadınını, Tomris Hatun’dan başlayıp Süyümbike Hatun’a kadar, öne çıkan yönleriyle anlattı. Tarihte “benim eşim” ifadesine ilk defa Dîvânü Lugâti’t-Türk’te rastlandığını kaydeden Yücel, Türk toplumunda eski dönemlerde bile kadına büyük önem verildiğini ifade etti. 

 

Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülay Bezer, Orta Çağ döneminde Türk kadınının toplumsal yaşayışından örnekler verdiği sunumunda, Türklerde kültürel mirasın aktarılmasında kadınının oynadığı önemli rolden bahsetti. Arap kültürünün Türk kültürüne etki ettiği dönemde yaşanan değişimlere de değinen Bezer, sunumunda 18 Hatun’dan biri olan Terken Hatun’la ilgili detaylı bilgiler verdi. 

 

Üniversitemizin Tarih bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Vedat Turğut, konuşmasında Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Türk kadınının etkisinden ve Osmanlı’da vakıf kuran kadınlardan bahsetti. Turğut, Şah İsmail ve Melik Şah gibi tarihe damgasını vurmuş hükümdarların eşleri olan Taclı Begüm ve Bihruze hatunların tarihi olaylardaki oynadıkları önemli rolleri örnekleriyle dinleyicilerle paylaştı. 

 

 

Üniversitemizin Tarih Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Önal, Osmanlı Devleti’nin meşhur “Kadınlar Saltanatı” isimli döneminde, gerçekten bir kadın saltanatının hüküm sürüp sürmediğini tartıştığı sunumunda, Turhan Sultan, Hürrem Sultan ve Kösem Sultan’ın, toplumsal hayatın devamlılığını sağlamak için kurdukları vakıflardan ve tahtın veliahdı olan oğullarının hayatta kalma mücadelesinden bahsetti. 

 

Üniversitemizin Tarih Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu, Cumhuriyetin ilk yıllarında birbirini etkileyen bir olay ve iki kadından bahsettiği konuşmasında, Millî Mücadele Dönemi’nde tamamı kadınlar tarafından organize edilen ilk kadın mitingini, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın avukatı olan ve hukuk fakültelerine kız öğrencilerin girmesinin önünü açan Süreyya Ağaoğlu’nu, ve Türkiye’nin ilk nöropsikoloji laboratuvarını kuran ve bu bilim dalını ülkemize getiren isim olan Öget Öktem Tanör’ü dinleyicilere anlattı. 

 

İstanbul Üniversitesinden Arş. Gör. Dr. Fatma Aysel Dıngıl Ilgın ise sunumunda, İslamiyet öncesi dönemde Türk kadınının profili, misyonu ve önemi hakkında detaylı bilgiler aktardı. Kadının aile, devlet ve toplum içerisindeki yerinden bahseden Ilgın, Türk toplumlarında kadınların devlet yönetiminde üstlendikleri görevleri detaylarıyla anlattı. 

 

12 Aralık 2019 günü Fen Edebiyat Fakültesi F Blok Konferans Salonunda düzenlenen panele, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hanife Mut, Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelin sonunda Prof. Dr. Hanife Mut ve Prof. Dr. İlhami Yurdakul tarafından konuşmacılara anı tabağı ve teşekkür belgesi takdim edildi.