Üniversitemizin Arkeoloji Bölümü, Tunç Çağının çanak çömlek üretim tekniklerinin yeniden canlandırıldığı bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Deneysel Arkeoloji ve Uygulama Merkezi bünyesinde düzenlenen etkinlik, Amerika Birleşik Devletleri’nin Buffalo Üniversitesi’nden Ashley Cercone’un verdiği seminerle başladı. Prof. Dr. Turan Efe Laboratuvarı’nda gerçekleşen seminerde Ashley Cercone, gerek tarih öncesi seramiklerin incelenmesinde, gerekse arkeolojik verilerden yola çıkarak farklı çömlekçilik tekniklerinin tanımlanmasında deneysel arkeolojiden nasıl faydalanılacağı anlattı. Seminerin ardından, Kütahya Seyitömer Höyük’ten bilinen kalıp yapım tekniği kullanılarak dönemin çanak çömlekleri yeniden yapıldı.