Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Su Yönetiminde Yapay Zekâ Algoritmalarının Kullanımı
10 Haziran 2024 Pazartesi

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde TÜBİTAK-BİDEB 2237A Destek Programı kapsamında, 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında "Su Yönetiminde Yapay Zekâ Algoritmalarının Kullanımı" konulu teorik ve uygulamalı bilimsel eğitim etkinliği gerçekleştirilecek olup, Düzenleme Kurulunda Üniversitemiz Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Tevfik Gültaş yer alacaktır.