GENEL SEKRETER

 

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

 

ÖZEL KALEM


 

MAKAM SEKRETERLİKLERİ

Rektör Yardımcıları ve Koordinatörlükler Makam Sekreterliği

GENEL SEKRETER  MAKAM SEKRETERLİĞİ

GENEL SEKRETER YARDIMCISI MAKAM SEKRETERLİĞİ

 

YAZI İŞLERİ VE BELGE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ