Genel Sekreterlik


Misyon
13 Ekim 2022 Perşembe

Üniversitemizin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak ve etkin bir performans yönetimi oluşturmaktır.