Sağlıklı Nesiller, Sağlıklı Gelecek Dumansız Hava Sahası İşbirliği Protokolü

Protokol Kurumları: Bilecik Belediye Başkanlığı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, Bilecik Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği, Bilecik İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bilecik Sağlık İl Müdürlüğü, Yeşilay Bilecik İl Temsilciliği ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında.

Protokol Tarihi: 25.08.2016

Amaç: Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak hareket ederek, Şehrimizde bulunan kamuya ait alanlarda toplum sağlığını korumak adına, Dumansız Hava Sahalarımızı genişleterek sigarasız ve sağlıklı bir yaşam için bireyleri bilinçlendirmek ayrıca bu noktada ilgili yönetmelik yürürlüğe girmeden önce hayata geçirilen ilk il olmak amaçlanmaktadır.

"Sağlıklı Nesiller, Sağlıklı Gelecek Dumansız Hava Sahası İşbirliği Protokolü" için tıklayınız.

 

 

Bilgi Evi İşbirliği Protokolü

Protokol Kurumları: Bilecik Belediyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında.

Protokol Tarihi: 23.06.2016

Amaç: Sertifikalı bilgisayar eğitimleri, bilgi teknolojilerini içeren (Photoshop, Corel Draw, 3D Max, Office Uygulamaları vb.) programların kullanılmasına yönelik eğitimler, uzmanlık gerektiren bilgisayar tabanlı eğitimlerin yanısıra kişisel gelişim ve kariyer odaklı eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır.

"Bilgi Evi İşbirliği Protokolü" için tıklayınız.

 

 

Anaokulu Binası Tahsis ve Eğitim-Öğretim Protokolü

Protokol Kurumları: Bilecik Valiliği, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında.

Protokol Tarihi: 10.06.2016

Amaç: Üniversitenin temin edeceği binada Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin çalışanlarının çocuklarına öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitimi hizmeti vermek ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yüksekokuluna bağlı olarak faaliyet gösteren Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin staj yapmalarına imkan sağlamaktır.

"Anaokulu Binası Tahsis ve Eğitim-Öğretim Protokolü" için tıklayınız.

 

 

Eğitim İşbirliği Protokolü

Protokol Kurumları: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında.

Protokol Tarihi: 03.06.2016

Amaç: Taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek, özellikle öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek olan tüm eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak; eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmen yeterliliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleriyle arttırılması ve ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişmelerine destek olunması noktasında, taraflar arasında iş birliği koordinasyonu sağlamaktır.

"Eğitim İşbirliği Protokolü" için tıklayınız.

 

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Sakarya Ticaret Borsası İşbirliği Protokolü

Protokol Kurumları: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Sakarya Ticaret Borsası arasında.

Protokol Tarihi: 05.05.2016

Amaç: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Sakarya Ticaret Borsası arasında işbirliği ve koordinasyon inşası ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

"Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Sakarya Ticaret Borsası İşbirliği Protokolü" için tıklayınız.

 

 

Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılmaya İlişkin İşbirliği Protokolü

Protokol Kurumları: Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında.

Protokol Tarihi: 26.04.2016

Amaç: Mahkemeler tarafından TCK 50/1/f bendi gereğince mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla ücretsiz olarak kamuya yararlı bir işte çalıştırılma, CMK 231/8-C, CGTİHK 105/A ve CGTİHK 106/3. maddesi gereğince verilen kamuya yararlı bir işte çalıştırılma cezasının tarafların işbirliğinde yerine getirilmesi sürecinde yapılması gereken görevlere ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

"Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılmaya İlişkin İşbirliği Protokolü" için tıklayınız.

 

 

Uygulama Derslerinin Uygulanmasına İlişkin Protokol

Protokol Kurumları: Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü İle Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında.

Protokol Tarihi: 22.01.2014

Amaç: Sağlık Yüksekokulu lisans programlarındaki öğrencilerin/Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu önlisans programındaki öğrencilerin uygulamalı derslerdeki eğitim-öğretimlerini almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen işbirliğinin uygulama esaslarıdır.

"Uygulama Derslerinin Uygulanmasına İlişkin Protokol" için tıklayınız.

 

 

AR-GE ve İNOVASYON İşbirliği Protokolü

Protokol Kurumları: KOSGEB Başkanlığı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası arasında.

Protokol Tarihi: 02.12.2013

Amaç: Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve girişimcilerin araştırma-geliştirme (AR-GE), inovasyon ve endüstriyel uygulamaya yönelik projelerinin; KOSGEB mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi ve desteklenmesidir.

"AR-GE  İNOVASYON İşbirliği Protokolü" için tıklayınız.

 

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Cutesafe Teknoloji A.Ş. Arasında Protokol

Protokol Kurumları: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü ile Cutesafe Teknoloji A.Ş. arasında.

Protokol Tarihi: 09.12.2016

Amaç: Sadece proje işbirliği oluşturmak değil, pek çok konuda karşılıklı olarak teknik, bilimsel, akademik ve yönetimsel olarak da rekabet öncesi işbirliği yapmaya olanak verebilecek projeler geliştirmek ve proje çıktılarını üretime dönüştürmek olarak amaçlanmıştır.

Protokol Metni için tıklayınız.

 

 

Özel Bilecik Edebali Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Arasında İşbirliği Protokolü

Protokol Kurumları: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü ile Özel Bilecik Edebali Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi arasında.

Protokol Tarihi: 12.01.2017

Amaç: Taraflar bu protokol ile karşılıklı faydanın mevcut olduğu alanlarda işbirliğine dayalı araştırma programlarının, akademik ve kültürel değişim programlarının ve diğer işbirliğine dayalı faaliyetler ve yardımların desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla hareket etmektedir.

Protokol Metni için tıklayınız.