YLSY Burs Koordinatörlüğü

YLSY Burs Koordinatörlüğü

Hakkımızda
12 Nisan 2023 Çarşamba

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Burs Programı Koordinatörlüğü Yönergesi 01.06.2022 tarihli 336/1 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

YLSY ülkemizde bulunan üniversiteler ve kamu kurumlarının yetkin bilim insanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Kanun kapsamında Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim burs programıdır. Bu program, yurt dışına gönderilen öğrencilerin seçme, yerleştirme, öğrenime başlama, öğrenimlerinin izlenmesi, burs ve okul ödemeleri, sağlık harcamaları, ulaşım giderleri, sınav ücretleri, kırtasiye yardımı, öğrenim sonrası ilgili kuruma yerleştirilmesi ve takibinin yapılması gibi birçok işlemi kapsamaktadır. YLSY Burs Programı ile ilgili iş ve işlemler YLSY Burs Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir