Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Proje Çalışması Amacıyla Anket Duyurusu
29 Mart 2024 Cuma

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Müdürü Doç.Dr. Nuray GEDİK'in yaptığı "Yapay Zeka Okuryazarlığı ile Yapay Zekaya Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" başlıklı proje çalışması kapsamında üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarından anket yoluyla veri toplanacaktır.

Ankete https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8UBI4nHBB0CuLf_Hc_MRn8wr6139sJ1Frp9J_f_i8FZUMkUxRlNBTkoyWTg4SDVISVNUTlJLOVJCVi4u adresinden katılabilirsiniz.