Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği

Kanunlar
10 Şubat 2023 Cuma

KANUNLAR

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Yükseköğretim Kanunu

Yükseköğretim Personel Kanunu

Devlet Memurları Kanunu

İdari Yargılama Usulü Kanunu

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Borçlar Kanunu

İcra ve İflas Kanunu

İş Kanunu

Türk Ceza Kanunu

Ceza Muhakemesi Kanunu

Kamu İhale Kanunu

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname