Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği
Anasayfa Arabuluculuk Komisyonu
ARABULUCULUK KOMİSYONU


Arabuluculuk Komisyonu
10 Şubat 2023 Cuma

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 2.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendinde tanımlanan idarelerin taraf olduğu ve kanunla, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması 12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3.maddesinde,

7155 sayılı Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunun 20.maddesinde,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesi uyarınca 01/01/2019 tarihi itibarıyla bu Kanunun 4.maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi” başlıklı 15.maddesinin 8.fıkrası ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin ” İdarenin temsili” başlıklı 18.maddesinin 1.fıkrasında yer alan “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder” hükmü uyarınca İdaremizi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Komisyonunun sekreterya işleri, Hukuk Müşavirliği Birimi tarafından yerine getirilmektedir.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu için tıklayınız.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği için tıklayınız.

 

Arabuluculuk Komisyonu İrtibat Bilgileri:

Adres : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği Kat:1 R-222 Nolu Oda

E-posta: hukuk@bilecik.edu.tr

Telefon:0228 214 10 23