Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Anasayfa Hakkımızda
MİSYON VE VİZYON


Misyon ve Vizyon
21 Aralık 2022 Çarşamba

Sanatın evrensel dilini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında, bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen, aynı zamanda köklü Türk kültürünü benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, özverili, sanatçı kimliğini özümsemiş, geçmişten gelen birikimle modern imkanları birleştirebilen, atılımcı, çok yönlü, tutarlı, istikrarlı, araştırmacı ruha sahip, yetenekli, bilim adamları ve sanatçılar yetiştirerek sanatımızı yaşatmak, geliştirmek, tanıtmak ve en ileri düzeyde temsil etmektir.

Alanında yetkin bilim adamları ve sanatçılar yetiştirmek için gerekli alt yapıyı oluşturarak, en yeni teknik donanımı ve en kaliteli malzemeleri öğretim elemanı ve öğrencilerimizin hizmetine sunarak, toplumun, bilim ve sanat dünyasının aydınlanmasına önemli katkılar kazandırabilecek, bilgisini yeteneğiyle bütünleştirmiş, durağanlığı, taklidi ve tekrarı değil, sürekli ilerlemeyi, gelişmeyi hedef edinerek çalışan, araştıran, düşünen ve üreten akademisyen-sanatçılar tarafından ortaya konan eserlerin, yapılan araştırmaların, çeşitli bilim ve sanat etkinlikleri aracılığıyla ulusumuza ve tüm dünyaya duyurulduğu, misyonumuzu benimsemiş nesillerin geleceğe hazırlandığı bir bilim ve sanat yuvası olmaktır.