Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM)

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM)
Anasayfa
BARUM’UN MİSYONU;


BARUM’un Misyonu;
09 Ocak 2023 Pazartesi

BARUM nitelikli personeli, altyapı ve laboratuvar olanakları ile uluslararası düzeyde kabul gören bir laboratuvar olma yolunda ilerlerken özellikle sanayi kuruluşları tarafından öncelikli tercih edilen laboratuvar olmak amacıyla sürekli gelişme anlayışını benimsemiştir. BARUM Merkez Laboratuvarı;

  • Ulusal ve uluslararası ilgili kurum, sanayi kuruluşu ve araştırmacılarla işbirliği yapmak,
  • İleri teknoloji alanları başta olmak üzere bilimsel ve teknolojik araştırmalara alt yapı ortamı oluşturmak,
  • Deneysel araştırma ve uygulamalara ilişkin güvenilir, tekrarlanabilir, nitelikli çalışmalar yürütmek,
  • Üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duydukları analizleri ileri düzeyde analitik cihazlar ile önemli ölçüde karşılayan laboratuvar olanakları sunmak,
  • BŞEU’nün özgün bilimsel araştırmalar yapmasına katkı sağlayarak ülkemize ve insanlığa hizmet edebilmek,
  • Personelin yetkinliği ve yeterliliğini artırmak amacıyla sürekli eğitimini ve bilgi birikimini sağlayarak verimli ve etkin bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu AR-GE ve ÜR-GE projelere ortak olabilme ve yürütebilme yeteneğini arttırmak,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
  • Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşlar ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümüne yönelik analiz ve ölçüm sonuçlarını yorumlayarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamak,
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu, dezavantajlı gruplar dahil toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve değer yaratan toplumsal katkı faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Bilimde yeni ufuklar açan araştırmalara destek olmayı kendine görev edinmiştir.