Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (BARUM)

Anasayfa Hizmetlerimiz
ANALİZ TALEP FORMU


Analiz Talep Formu
11 Temmuz 2023 Salı

 

Analiz talep formlarımız interaktif olup pdf üzerinde doldurulabilir niteliktedir.

Formlarda istenen bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra ıslak imzalı olarak numune ile birlikte gönderiniz.

 

1. FESEM (EDX) CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

2. X-IŞINI KIRINIM CİHAZI (HT-XRD) ANALİZ TALEP FORMU

3. X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRE (WD-XRF)CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

4. FOURİER DÖNÜŞÜMLÜ KIZILÖTESİ (FTIR) SPEKTROMETRE CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

5. ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE (AAS) CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

6. ULTRAVİYOLE VE GÖRÜNÜR BÖLGE ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ (UV-VIS) CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU 

7. GAZ KROMATOGRAFİSİ - KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS) CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

8. YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC) CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

9. BRUNAUER - EMMETT - TELLER (BET) YÜZEY ALANI VE MİKROGÖZENEK BOYUTU CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

10. HELYUM (He) GAZ PİKNOMETRESİ CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

11. BACA GAZI ANALİZÖRÜ ANALİZ TALEP FORMU

12. ELEMENTEL ANALİZ (CHN-S) CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

13. PARTİKÜL BOYUTU ÖLÇÜM CİHAZI (MASTERSİZER) ANALİZ TALEP FORMU

14. MİKROSERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

15. ZETA POTANSİYEL VE MOBİLİTE ÖLÇÜM CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

16. GAZ KROMATOGRAFİSİ (GC) CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

17. SIVI KROMATOGRAFİSİ - KÜTLE - KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS/MS) CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

18. STEREO (DİSEKSİYON) MİKROSKOBU CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

19. REFRAKTOMETRE CİHAZI ANALİZİ TALEP FORMU

20. CROSS CUT CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

21. MİKRODALGA EKSTRAKSİYON CİHAZI ANALİZ TALEP FORMU

22. pH METRE/ETÜV/İNKÜBATÖR/KÜL FIRINI CİHAZI TALEP FORMU

23. SAF SU/ULTRA SAF SU TEMİNİ TALEP FORMU