Tıp Fakültesi

Anasayfa
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ


Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
24 Şubat 2023 Cuma

 

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

Farmakoloji Ana Bilim Dalı

Adli Tıp Ana Bilim Dalı

Dahili Tıp Ana Bilim Dalı

Radyoloji Ana Bilim Dalı

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı