Sıfır Atık Koordinatörlüğü


Vizyon
07 Aralık 2022 Çarşamba

Bu misyon doğrultusunda Koordinatörlüğümüzün Sıfır Atık vizyonu, öğrencilerimize ve personelimize temiz ve güvenilir eğitim-öğretim ve araştırma ortamı sunmaktır.

Yerleşkelerimizde Sıfır Atık vizyonunun esas alınması ile aşağıdaki avantajların sağlanması
planlanmaktadır;
•Temiz ortam kaynaklı kurum içi mutluluk ve performansın artırılması
•İsrafı azaltarak maliyetlerin azaltılması
•Tasarruf ve ekonomik kazanç sağlanması
•Çevresel risklerin azaltılması
•Üniversitemiz bünyesinde çevre koruma bilincinin gelişmesine katkı sağlanması ve dolayısıyla
duyarlı tüketici duygusunun yaygınlaştırılması
•Temiz ve çevreci yaklaşımıyla Ulusal ve Uluslararası düzeyde Üniversitemizin saygınlığının
artırılması