Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Anasayfa
SIKÇA SORULAN SORULAR


Sıkça Sorulan Sorular
22 Nisan 2024 Pazartesi

(Ctrl+F tuşuyla aramalarınızı kolaylaştırabilirsiniz.)

 

Soru: Öğrenciliğime ait bilgilere nasıl ulaşabilirim?

Cevap: Öncelikle kayıt olduğunuzda  SMS ve E-posta yolu ile size iletilen OBS şifresini kullanarak OBS’ye (öğrenci bilgi sistemi) girebilir ve öğrencilikle ilgili durumunuzu, danışmanınızı, ders bilgilerinizi, notlarınızı,  mesajlarınızı sistemden takip edebilirsiniz.

 

Soru: Nasıl başvuru yapabilirim? Şartlar nelerdir?

Cevap: Güz ve Bahar dönemleri öncesinde  Web sayfamızda yayınlanan öğrenci alım ilanlarında başvuru ve kayıt tarihleri ile anabilim dallarının öğrenci kabul şartları ilan edilecektir. Web sayfamızdaki ilanları takip ediniz.

Başvurunun yapılması için gereken işlemler her dönem için Web sayfamızda ilan edilecektir. İlanda belirtilen yazılı yönergeler takip edilmeli istenen işlemler eksiksiz  yapılmalıdır.

Başvuru yapılamadığı durumlarda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişime geçilmelidir. 

Enstitümüz Akademik Takvimini incelemenizi tavsiye ederiz. Akademik Takvim için tıklayınız.

 

 

Soru: Enstitünüzün yeri neresidir?

Cevap: İletişim bilgileri için tıklayınız.

 

 

Soru: Derslerimi seçtim, dersler nerede olacak? Hangi binada dersler yapılıyor?

Cevap: Ders seçme işleminden sonra OBS sisteminde sizin için oluşturulmuş ders programını göreceksiniz. Ders programınızda dersin adı ve öğretim üyesi ile birlikte sınıfı da belirtilmektedir. Örneğin: C201 yazıyor ise C Blok 201 nolu derslik, A103 yazıyor ise A blok 103 nolu derslik Öğr. Üy. Odası yazıyor ise dersin yürütücü öğretim üyesinin odasında yapılacağı anlamına gelir. (Öğretim üyelerinin odaları ilgili fakültelerin içerisindedir.)

 

 

Soru:  Hangi durumlarda Enstitü ile ilişiğim kesilir?

Cevap:

-Üst üste iki dönem kayıt yenilememiş olmak,

-Uzmanlık Alan ve Tez Çalışması derslerinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez kalmış olmak, (Tez Çalışması ve Uzmanlık alan derslerinden 1 dönem başarısız olan öğrenci diğer dönem kayıt yenileme/ders seçme işlemi yapmaz ise kayıt yenileme yapılmayan dönemde de notu başarısız sayılır ve 2 dönem üst üste kalır (K) notu almış kabul edilir.)

-Yüksek Lisansta en az 2.50, Doktorada en az 3.00 not ortalamasını sağlayamamak

-Kayıtlı olduğunuz program için belirtilen azami süreler içinde mezun olamamak,

Doktora Yeterlik sınavına en geç 5. döneminde girmemek, Doktora yeterlik sınavından iki kez başarısız olmak,

-Doktora tez konusu önerisinin 2 kez reddedilmesi,

-Doktora tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez çalışmanın başarısız bulunması,

-Yüksek lisans ve Doktora tez savunma sınavında tezin reddedilmesi, düzeltme aldıktan sonra girilen tez savunmasında tezin başarısız bulunması,

-Öğrencinin tez savunma sınavına katılmaması,

-Öğrenimin son döneminde kayıt yenilememiş olmak,

-Tezsiz yüksek lisansta dönem projesinin başarısız bulunması durumlarında öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

 

Soru: Yeni kayıt oldum, şimdi ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Web sayfamızda yayınlanmış olan Akademik Takvimi inceleyerek belirtilen tarihlerde ders seçimi yapmanız gerekmektedir.
Ders seçimi yaparken OBS’de ismini göreceğiniz Danışmanınız ile iletişime geçiniz. Danışman derslerinizi kontrol edip onaylayacaktır.  Ders seçimi işlemi kayıt yenileme anlamına gelir ve her dönem başında ders seçimi işlemi yapmanız gerekmektedir. Ayrıca her dönem kayıt yenilerken harç borcunuz olup olmadığını sistemden kontrol ediniz. Danışman sistemde harç borcu görünen öğrencinin derslerini istese de onaylayamaz.

 

 

Soru: Ders seçme tarihlerini kaçırdım, ne yapabilirim?

Cevap: Ders seçme işlemini mutlaka Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında yapmanız gerekmektedir. Hastalık vb. sebepler ile ders seçme işlemini ilgili tarihlerde yapamayan öğrencinin yine akademik takvimde belirtilen “mazeretli kayıt” tarihleri içerisinde gerekçesini de belirteceği şekilde bir dilekçe yazarak danışmanı aracılığıyla Anabilim Dalı Başkanlığına iletmesi gerekir.

 

 

Soru: Dersimin vize (ara sınav) sınavına giremedim, ne yapabilirim?

Cevap: Öğrenci ara sınav tarihlerini web sayfamızda yapılan duyurulardan ve OBS sisteminden takip etmelidir. Hastalık vb. sebepler ile bir dersin vizesine giremeyecek olursanız en geç 5 iş günü içerisinde dersin yürütücü öğretim üyesine mazeretinizi sunarak (sağlık raporu vb belgenizi dersin hocasına ulaştırınız) sınav talebinde bulunabilirsiniz.

 

 

Soru: Birden fazla yüksek lisans programına kayıt olabilir miyim?

Cevap: Birden fazla Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıt olunabilir ancak birden fazla Tezli Yüksek Lisans kaydınız olamaz.

 

 

Soru: Bir dönemde en fazla kaç ders alabilirim?

Cevap: Tezli yüksek lisans, Tezsiz yüksek lisans ve Doktora programı öğrencileri ders aşamasında 1 dönem için en fazla 6 ders (45 AKTS değerinde) alabilir.

 

 

Soru: Bölümümü derece ile bitirdim. Yüksek lisans hakkım var mı?

Cevap: Evet. Aynı anabilim dalının tezli yüksek lisans programına iki dönem içinde asgari şartları sağlamış olarak başvurulması gerekir. Yayınlanan öğrenci alım ilanlarımızı takip ediniz. İlgili anabilim dalının o dönem için açtığı öğrenci alım ilanına göre başvurunuz alınır.

 

 

Soru: Önceden ders almıştım, aldığım dersleri saydırabilir miyim?

Cevap: VVarsa Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersi ile birlikte en fazla 3 ders saydırılabilir. Bunun için önceki kurumdan onaylı ders içerikleri, not durum belgesi ve Web sayfamızdaki formlar kısmından alınacak Ders Saydırma Talep Formu Anabilim Dalı Başkanlığına iletilmelidir. 

 

 

Soru:  Başka bir üniversiteden ders alabilir miyim? (özel öğrenci)

Cevap: Farklı bir üniversiteden ders almak isteyen öğrencilerimiz öncelikle diğer enstitü ile görüşerek alacağı dersi/dersleri belirler. (Örn. Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersi) Dersin içerik ve AKTS kredisi olarak denkliğini kontrol eder. Daha sonra web sayfamızdan “Diğer Enstitü-Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Formu”nu doldurur. Bu form ile kendi programının bağlı olduğu Anabilim Dalı Başkanlığına başvurur. Anabilim Dalı Başkanlığının uygun bulması durumunda farklı üniversiteden ders alma talebi Enstitümüze iletilir. Enstitümüzün onayı ile diğer üniversiteye uygunluk yazısı yazılır ve öğrenci ilgili derse/derslere kaydını yaptırır.  Öğrencinin dersten almış olduğu not  diğer üniversite tarafından resmi yazı ile Enstitümüze bildirilir ve intibak işlemi yapıldıktan sonra öğrencinin transkriptine yansır (En fazla iki ders alınabilir).
Öğrencilerimiz başka üniversiteden ders alma ile ilgili işlemlerini ilgili üniversitenin başvuru tarihlerini, kayıt tarihlerini ve derslerin başlangıç tarihini dikkate alarak gerçekleştirmelidir.

 

 

Soru: Başka bir enstitüde kaydı olan öğrenci Enstitümüzden özel öğrenci olarak ders alabilir mi?

Cevap: Özel öğrenci olarak Enstitümüzden ders almak için Enstitümüze başvuru yapılabilir. Uygun bulunması durumunda ilgili derslere kayıt yapılır. Herhangi bir Enstitüde öğrenci olmayanlar özel öğrenci olarak ders alamamaktadır.

 

 

Soru: Askere gideceğim, ne yapmalıyım?

Cevap: Tecilin sonlandığına dair belge veya yusem belgesi (sülüs) ile birlikte askerlik işlemleri formu ve akademik izin dilekçesi doldurularak ve danışman imzası da alınarak ilgili anabilim dalına başvurulur. 

 

Soru: Askerliğimi tecil ettirmek istiyorum ne yapmalıyım?

Cevap: Dönem başında ders seçimi/kayıt yenileme işlemi yaptıktan sonra E- Devlet üzerinden tecil tarihinizin güncellenip güncellenmediğini kontrol ediniz. Dönem sonuna kadar tecil tarihiniz otomatik olarak güncellenecektir.  (Kontrol işlemini danışman onayından en az 24 saat sonra yapmanız önerilir.) Tecil sürenizi uzatmak için kayıt yeniledikten sonra Web sayfamızda bulunan Formlar kısmındaki Askerlik İşlemleri Başvuru Formu doldurularak Enstitümüze teslim edilmelidir. Tecil başvurusu Enstitü tarafından yapılacaktır. Eğitiminiz süresince kayıt yenilemediğiniz dönemde tecil uzatma işlemi yapılamaz.

 

 

Soru: Ders dönemindeyim, hangi dersleri seçmeliyim, kaç ders seçmem gerekiyor?

Cevap: Ders seçimi için danışmanınız ile irtibata geçmeniz gerekmektedir

 

 

Soru: Derslere devam zorunluluğum var mı?

Cevap: Evet. Öğrenci teorik derslerin %70 ine, uygulamalı derslerin %80 ine devam etmek zorundadır. Tekrar alınan derste de yine devam zorunluluğu vardır.

 

 

Soru: Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersini alıyorum. Bu ders için devam zorunluluğu var mıdır? Sadece sınavlara girsem yeterli olur mu?

Cevap: Sadece bu ders için değil, Enstitümüzdeki tüm dersler için devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle derslere katılmayıp, sadece sınavlara girmek devam şartını sağlamaz. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimize göre;

1)     Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler, teorik derslerin % 70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır.

2)     Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

3)     Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı hâlinde yeniden devam koşulu aranır.

 

 

Soru: Ders seçmek/ kayıt yenilemek için ne yapmam gerekir?

Cevap: OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden ders seçme sayfasına girerek dersleri seçip ve kaydet butonuna basınız, danışman onayından sonra ders seçimi işlemi tamamlanır. (Harç yatırılmamış ise sistem tarafından danışmana onay izni verilmeyecektir.)

Öğrencilik sürecinizde sizin için atanan danışmanınızı OBS’den görebilir, Üniversitemiz telefon rehberinden danışmanınızın telefon ve e-posta adresine ulaşabilirsiniz.

Danışmanınız ders seçiminizden başlayarak tüm öğrenim sürecinizde size rehber olacaktır.

Öğrencilik sürecinizde Web sayfamızdaki duyuruları takip etmeyi ihmal etmeyin.

 

 

Soru: Kayıt yenilememiştim, azami süreme dahil mi?

Cevap: Evet. Azami sürenizden eksilir.

 

 

Soru: Kayıt yenilemeden kayıt dondurabilir miyim?

Cevap: Kayıt dondurabilmek için önce kayıt yenilemiş olmanız gerekir. Kaydınızı yeniledikten sonra kayıt dondurma talebinde bulunabilirsiniz.

 

 

Soru: Kayıt dondurmak için ne yapmam gerekir?

Cevap: Kayıt dondurmak için gerekçenizin belgesi ve Web sayfamızda formlar kısmında bulunan akademik izin formunu ile birlikte  ilgili anabilim dalına başvurulur. Askerlik veya ani ortaya çıkan durumlar (sağlık, afet vb.) haricinde kayıt dondurma dilekçesi kayıt yenilendikten sonra dönem başlangıcında 2 hafta içerisinde verilir.

 

 

Soru: Kaydımı sildirmek için ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Web sayfamızın formlar kısmında bulunan Kayıt Silme Talebi Dilekçesi doldurularak ilgili anabilim dalına başvurulur. 

Peki Aynı gün içerisinde kayıt sildirebilir miyim?

Kayıt sildirme işlemi haftada bir toplanan Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile gerçekleştiğinden aynı gün içerisinde silinmez.

 

 

 

Soru: Her öğrenci bilimsel hazırlık almak zorunda mı?

Cevap: Hayır, yalnızca Anabilim Dalı tarafından gerekli görülen öğrencilerin bilimsel hazırlık dersleri alması gerekmektedir. Bilimsel hazırlık olup olmayacağı öğrenci alım ilanında belirtilir.

 

 

Soru: Bilimsel hazırlıkta dönem uzatabilir miyim? 

Cevap: Hayır, bilimsel hazırlık dönemi 2 dönemde tamamlanamaz ise öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

 

Soru: Bilimsel hazırlık ile aynı anda yüksek lisans derslerimi alabilir miyim?

Cevap: Bilimsel Hazırlık aşaması tamamlanmadan ders aşamasına geçilemez  ve yüksek lisans dersleri alınamaz.

 

 

Soru: Bilimsel hazırlık aşamasını tamamladım. Ders aşamasına geçmek için ne yapmalıyım?

Cevap: Bilimsel hazırlık dönemini tamamlayan öğrenci yeni dönemde danışmanı ile iletişime geçmeli ve OBS sisteminden ders aşaması için derslerini seçmelidir. Aşama değişimi için ayrıca bir dilekçe veya talep işlemine gerek bulunmamaktadır.

 

 

Soru: Harç ödemem gerekiyor mu?

Cevap: İkinci Öğretim programlarına kayıtlı öğrenciler AKTS başına belirlenen ücreti öder. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında, başka herhangi bir öğrencilik kaydınız varsa harç ödemeniz gerekir. (açıköğretim, lisans, önlisans veya tezsiz yüksek lisans kaydı )

 

 

Soru: Harç ödemiyordum ama bu dönem adıma harç ücreti görünüyor?

Cevap: Yüksek Lisansın normal eğitim öğretim süresi 4 yarıyıl olup harç ödenmesi gerekmez ancak öğrenci normal eğitim öğretim süresini aşarak azami süreye geçmişse (5. Dönemden itibaren) harç ücreti yatırılır.

 

 

Soru: Yatay geçiş yapabilir miyim?

Cevap: Öğrenci alım ilanında anabilim dalları tarafından ilan edilen yatay geçiş kontenjan ve şartlarını takip edebilirsiniz.

 

 

Soru: Yatay geçiş ile geldim. Daha önceki YL/DR  programında geçirdiğim sürelerim azami süreden sayılır mı?

Cevap: Evet. Önceki öğreniminizde geçirdiğiniz sure azami sürenizden düşülür.

 

 

Soru: Ders aşamasını tamamladım. Ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Ders aşamasını tamamlamış olan öğrenci yeni dönemde danışmanı ile iletişime geçer, OBS sisteminden Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan derslerini seçer ve takip eden (en geç) iki hafta içinde Tez Başlığı / Konusu Öneri Formunun bir nüshasını anabilim dalına, ıslak imzalı nüshasını Enstitüye teslim eder.

 

 

Soru: Bir dönemde kaç AKTS /kaç ders almam gerekiyor? 

Cevap: 30 AKTS (en az 7,5 en çok 45 mutlaka en az 1 ders seçilmeli)

Tezli Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 4 dönemde ders aşamasını tamamlayamaz ise Enstitü ile ilişiği kesilir.

(tezsiz programlarda süre sabit 3 dönemdir.)

 

Soru: Ne kadar sürede mezun olmam gerekiyor? Kaç Dönemim var?

Cevap: Tezsiz yüksek lisans için “azami 3 dönem”, Tezli Yüksek lisans için “azami 6 dönem” Doktora için “azami 12 dönem”iniz bulunuyor. Kayıt yenilemediğiniz dönemleri de kullanmış sayılırsınız. Bu süreler içerisinde mezun olamazsanız ilişiğiniz kesilir. Eğitim-Öğretim süreçleri için tıklayınız.

 

 

Soru: Tezsiz YL öğrencisiyim. Tezli yüksek lisansa geçebilir miyim?

Cevap: Programda en az 1 yarıyıl tamamlamış olmak ve not ortalaması 4 üzerinden en az 3.85 olmak kaydı ile başvurulabilir.

 

 

Soru: Tezsiz yüksek lisans öğrencisiyim. Öğrencilik sürecimi 2 dönemde tamamlayabilir miyim?

Cevap: Mezun olmanız için gereken 90 AKTS yi ve dönem projesini 2 dönemde tamamlayabilirsiniz.

 

 

Soru: Yüksek lisans öğrencisiyim, farklı bir enstitüden ders alabilir miyim?

Cevap: Farklı bir enstitüden, danışmanınız ve anabilim dalınızın onayı ile en fazla 2 ders alabilirsiniz.

 

 

Soru: Doktora öğrencisiyim, farklı bir enstitüden ders alabilir miyim?

Cevap: Farklı bir enstitüden, danışmanınız ve anabilim dalınızın onayı ile en fazla 2 ders alabilirsiniz.

 

 

Soru: Yüksek lisans öğrencisiyim, farklı bir anabilim dalından veya programdan  ders alabilir miyim?

Cevap: Danışmanınız onayı ile alabilirsiniz ancak farklı programlardan alabileceğiniz ders sayısı önceden aldığınız dersler de kontrol edilerek onaylanır. Kendi programınızın dışından alacağınız (intibak dersleri de dahil) toplam ders sayısı 4’ü geçemez.

 

 

Soru: Doktora öğrencisiyim, farklı bir Anabilim Dalından veya programdan  ders alabilir miyim?

Cevap: Danışmanınız onayı ile alabilirsiniz ancak farklı programlardan alabileceğiniz ders sayısı önceden aldığınız dersler de kontrol edilerek onaylanır. Kendi programınızın dışından alacağınız (intibak dersleri de dahil) toplam ders sayısı 4’ü geçemez.

 

 

Soru:Daha önce aldığım dersten başarısız oldum.  Aynı dersin yerine başka bir ders alabilir miyim?

Cevap:  Başarısız olduğunuz zorunlu dersin yerine aynı dersi almanız gerekir. Başarısız olduğunuz ders seçmeli dersin yerine ise farklı bir ders seçebilirsiniz. OBS de ders seçerken yerine seçilen dersi işaretlemeyi unutmayınız.  

 

 

 

Soru: Tez aşamasına geçtim, yine de ders seçecek miyim?

Cevap: Ders aşamasında olduğu gibi tez aşamasında da ders seçimi işlemi yapılmalıdır. Tez aşamasına geçen öğrenciler Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan derslerini seçerek kayıt yaptırırlar. Ayrıca eğer öğrenci ders aşamasında alınmadıysa veya geçemediyse Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri dersini tez aşamasında alabilir.

 

 

Soru: Tez aşamasına geçtim. Tez konumu nasıl belirleyeceğim? Ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Her şeyden önce danışmanınız ile iletişime geçmeniz gerekir. Tez konunuzu belirleyip web sayfamızda formlar kısmında bulacağınız Tez Başlığı/Konusu Öneri Formunu doldurmanız ve bir nüshasını danışmanınıza iletmeniz gerekiyor. Danışman tarafından anabilim dalı başkanlığı üzerinden bize yazılı iletilecek olan formun ıslak imzalı nüshasını Enstitümüze teslim etmelisiniz. Bu işlemi tez aşamasına geçtiğiniz dönemin başlangıcında Akademik Takvimde belirtilen süre aralığında yapmalısınız.

 

Soru: Tez konusunu değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Cevap: Mevcut tez konusunu değiştirebilmek için en az 2 dönem daha süreniz olmalı,  son dönemde tez konusu değiştirilemez. Danışmanınız ile görüşerek yeni tez konusu için web sayfamızdaki formlar kısmından Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Formunu doldurup bir nüshasını anabilim dalı başkanlığına, ıslak imzalı nüshasını Enstitüye teslim ediniz.

 

 

Soru: Doktora ders Aşamasını bitirdim. Yeterlik Aşaması için ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Doktorada ders aşamasını tamamlamış olan öğrenci ders seçimi ekranında tez çalışması ve uzmanlık alan derslerini seçer. Daha sonra Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde Doktora yeterlik sınavına girmek için yazılı olarak “Yeterlik Sınavı Başvuru Formu” ile Anabilim Dalı Başkanlığına başvuru yapar. İlgili danışman ve Anabilim Dalı Başkanlığınca kendisine sınav tarihi  ve jürisi belirlenerek Enstitüye bildirilir. (bkz. Eğitim Öğretim Süreçleri) Yeterlik sınavına giren öğrencinin sınav sonucu 3 gün içerisinde yine Enstitüye bildirilir. Yeterlik sınavları mart ve ekim aylarında yapılır ve bir öğrencinin yeterlik sınavından 2 kez başarısız olması durumunda doktora programı ile ilişiği kesilir.

 

 

Soru: Doktora Yeterlik sınavını  geçtim, konu önerisi ve tezime başlamak için ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Yeterlik aşamasını geçen öğrenci için 1 ay içerisinde danışmanı tarafından Tez İzleme Komitesi oluşturulur ve Enstitüye bildirilir. Yeterlik sınavından itibaren en geç 6 ay içinde öğrenci TİK (tez izleme komitesi) önünde konu önerisini savunmak üzere sınava girer. Tez önerisi savunma sınavından en az 1 hafta önce danışman tarafından Enstitüye yazılı olarak bildirilmelidir (bkz. Eğitim Öğretim Süreçleri ve Formlar). Tez konusunu başarı ile savunan ve konusu kabul edilen öğrencinin sınav sonucu “Tez Başlığı / Konusu Öneri Formu” ile Enstitüye bildirilir. Tez konusu onaylanan öğrenci tez çalışmasına başlar ve takip eden ilk tik döneminden itibaren yılda 2 kez tez izleme komitesi tarafından tez izleme sınavına alınır.

 

 

Soru: Tez savunma sınavına gireceğim, en son ne zaman savunma yapabilirim?

Cevap: Güz Dönemi sonunda, Bahar dönemi ders seçim haftasına kadar, bahar dönemi sonunda savunma yapacaksanız  Güz dönemi ders seçim haftasına kadar savunmaya girmiş olmanız gerekir.

 

 

Soru: Tez savunma sınavına girmek için ne yapmam gerekir?

Cevap: Web sayfamızda bulunan Eğitim-Öğretim Süreçleri incelenmelidir. Süreç, gerçekleştirilmesi düşünülen tez savunma sınavı tarihinden en az 4 hafta öncesinden başlatılmalıdır. Danışman ve öğrenci tarafından hazırlanması gereken formlar eksik olduğunda veya doğru şekilde hazırlanmadığında Enstitü tarafından kabul edilmeyecektir.

 

 

Soru: Tez savunma jürim belli oldu, ne yapmam gerekir?

Cevap: Enstitümüz Eğitim Öğretim Süreçleri için tıklayınız.

 

 

Soru: ORCID numarası nasıl alınır?

Cevap: YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Sisteminin altyapısında; verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen uluslararası yazar kimlik numaralarından Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tezli lisansüstü öğretim öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması ve daha önce yapılan yayınların ORCID numarası ile eşleştirmeleri gerekmektedir.

Referans numarası almadan önce ORCID numarası mutlaka alınmalıdır.

Detaylı bilgi için linkten yardım alabilirsiniz. 

Orcid numarası almak için iki seçenek bulunmaktadır:

  1. Tez Veri Giriş Formunun doldurulması esnasında “ORCID numarası al” seçeneği tıklanmalı ve adımlar izlenmelidir.
  2. ORCID Web adresindeki adımlar izlenmelidir.

 

 

Soru: Tez savunma sınavından düzeltme aldım. Ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Sınavında düzeltme süresi verilen öğrencinin savunma sonucunun anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç 3 iş günü içerisinde Enstitümüze yazılı olarak iletilmesi gerekir. Web sayfamızda bulunan Eğitim Öğretim Süreçleri incelenmeli ve süreç danışman tarafından takip edilmelidir. Bildirilen düzeltme sınavı tarihinde öğrenci sınava alınmalıdır.

 

 

Soru: Tez savunma sınavında başarılı kabul edildim. Ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Tez savunma sınavının sonucu  Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından en geç 3 iş günü içerisinde Enstitümüze bildirilemelidir. Web sayfamızda bulunan Eğitim Öğretim Süreçleri öğrenci ve danışman tarafından takip edilmeli, gerekli formlar hazırlanmalı ve yapılacak olan kontrollerden sonra basılı tezler Enstitümüze teslim edilmelidir. (tez savunma sınavı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tezlerin teslimi yapılmalıdır).

 

 

Soru: Tez/Proje Teslim Formunun ekleri arasında yer alan Tez Veri Giriş Formu’na nasıl ulaşabilirim? Tezin iç ve dış kapağında bulunması gereken “Referans Numarası”nı nereden alabilirim?

Cevap: İlgili Web adresinde bulunan “Tez Veri Giriş Formu”nu doldurmak için e-Devlet ile giriş yapmak gerekmektedir. Öğrenci E-Devlet ile giriş yaparak tezi ile ilgili bilgileri doldurmalıdır. Sistem bir referans numarası atayacaktır (Kaydet butonuna tıklandığında görülebilir). Yazdır butonu tıklandığında Tez Veri Giriş Formunu PDF olarak kaydetme seçeneği vardır. Bu yol ile Tez Veri Giriş Formu bilgisayara kaydedilerek çıktısı alınabilir hale gelir. Referans numarası alma işlemini tez savunma sınavınızdan önce yapmanız ve tezin bitiş yılını baz almanız önerilir. Bir tez için yalnızca bir referans numarası alınmalıdır. 

 

Soru: Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi nedir?

Cevap: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi, doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları dijital ortamda depolamakta, Üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık etmekte, kaynakları uzun süreli saklayarak yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun biçimde açık erişime sunmaktadır. Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi, Enstitümüz lisansüstü programlarında hazırlanan tez/dönem projeleri, ilgili tez/dönem projelerine ait orijinallik raporları ve varsa yayınların depolandığı bir veritabanıdır. Tez savunma sınavında başarılı olan veya dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan öğrenciler tez/dönem projesi/orijinallik raporu/yayın yükleme sürecinde Kurumsal Akademik Arşiv Sistemine kayıt olmalıdır.

Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi web sitesi ile Tez/Dönem Projesi/Orijinallik Raporu ve Yayın Yükleme Süreçleri aşağıdadır:

 

Soru: Tez savunması online yapılabilir mi?

Cevap:  Farklı şehirlerden katılacak olan jüri üyeleri için jüri oluşturulurken Enstitüye önceden bildirilmek koşuluyla uzaktan katılım sağlanabilir.

 

Soru: Yüksek lisans tezimi ne zaman savunabilirim belli bir zaman aralığı var mı?

Cevap: Azami süresi bitmeden ve dönem içerisinde öğrencinin danışmanı ile belirleyeceği herhangi bir zaman diliminde tez savunulabilir.

 

 

Soru:  Mezuniyet ön koşulu nedir? Yayın yapmam gerekiyor mu?

Cevap: Mezuniyet ön koşulu ile alakalı bilgiler için tıklayınız.

 

 

Soru: Danışmanımı değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

Cevap: Danışman değişikliği formu doldurularak anabilim dalına müracaat edilir.

 

 

Soru: Mezun olmak için not ortalamam en az kaç olmalı?

Cevap: Yüksek Lisans için en az 2.40

             Doktora için en az 3.00 olmalı

 

 

Soru: Diplomamı teslim almak için ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Diplomanızı öğrenci kimlik kartınız ve nüfus cüzdanınız ile hafta içi mesai saatleri içerisinde (12.00-13.00 saatleri öğle arasıdır) Enstitümüze gelerek teslim alabilirsiniz. İşlemlerin  (yoğunluk durumuna göre) yarım saat kadar sürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

 

Soru: Diplomamı benim adıma başkası teslim alabilir mi?

Cevap: Diploma teslimi yalnızca öğrencinin kendisine yapılabilir. Öğrenci gelemeyecek durumda ise teslim almaya gelecek olan kişiye noterden diploma teslimi için Vekaletname verilmelidir. Vekaletnamenin aslı görülmeden ve kişinin kimlik kontrolü yapılmadan diploma teslim edilemez.

 

 

Soru: Bilecik Valiliği bünyesinde bir kurumda çalışıyorum ve yüksek lisans yapmak istiyorum. Enstitü bünyesinde Kamu personeli olarak faydalanabileceğimiz bir çalışma/protokol var mı ?

Cevap: Bilecik Valiliği bünyesinde bir kamu kurumunda çalışmaktaysanız, Valiliğimizle yapılan Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde aşağıda belirtilen yüksek lisans programlarına kaydolduğunuzda öğrenim ücreti indiriminden faydalanırsınız.

 

Enerji Yönetimi (Tezsiz – İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı

İşletme (Tezsiz – İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı

Sağlık Yönetimi (Tezsiz – İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı

Küresel Siyaset ve Güvenlik (Tezsiz – İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz – İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı

Para Banka ve Dış Ticaret (Tezsiz – İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı

Muhasebe ve Denetim  (Tezsiz – İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı

Yönetim ve Organizasyon  (Tezsiz – İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı

Ayrıca, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmaktaysanız, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde aşağıda belirtilen yüksek lisans programlarına kaydolduğunuzda öğrenim ücreti indiriminden faydalanırsınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz – İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı

Enerji Yönetimi (Tezsiz – İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı

Sağlık Yönetimi (Tezsiz – İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı

Yönetim ve Organizasyon  (Tezsiz – İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı

Küresel Siyaset ve Güvenlik (Tezsiz – İkinci Öğretim) Yüksek Lisans Programı