İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Personel
17 Nisan 2023 Pazartesi

Daire Başkanı

Makam Sekreteri

Şube Müdürleri

Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü

İhale Şube Müdürlüğü

Satınalma Şube Müdürlüğü

Koruma Güvenlik ve Temizlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Baskı Merkezi

İdari İşler ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Metal Atölyesi

Mobilya Atölyesi

Özel Güvenlik Personelleri

Destek ve Genel Hizmet Personelleri