Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği

Misyon
10 Şubat 2023 Cuma

Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak, sorunsuz ve objektif bir biçimde yürütülebilmesini teminen her türlü hukuki hizmeti vermek, Üniversitemizin hak ve menfaatlerini savunmak.