Fen Fakültesi


Misyon
28 Aralık 2022 Çarşamba

Fen Fakültesinin misyonu geleceğe yönelik güçlü, dinamik ve bilgili akademik ve idari personel ile birlikte kanun, yönetmelik ve tüzükler doğrultusunda çağdaş, çalışkan, üretken sorumluluk sahibi öğrenci yetiştirmektir. Ayrıca Üniversitemizi tematik alanlarda Türkiye’de öncü olmasını destekleyen ve katkı sağlayan bir fakülte olmaktır.